پیدا

روضۀ کوتاه مصائب شام از مجیدطاهری

درخواست حذف اطلاعات

روضۀ کوتاه مصائب شام: امشب در مسجد، توفیقی دست داد و محترم جماعت، از بنده خواست که روضه بخوانم و من پس از با خواندن دعای اللهم کن لولیک...این برنامۀ کوتاه به ذهنم رسید: سلام ما به تو ای سومین حسین
که در حضور تو مهدی کند سلام حسین


سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک
برای شیعه فرستاده ای پیام حسین

سلام بر تو و آن قطره های خون سرت
که ریخت روی زمین در مسیر شام حسین (سیدرضا مؤید) از سجاد(علیه السلام) پرسیدند کجا به شما از همه بیشتر سخت گذشت:سه بار فرمود:الشام الشام الشام دریا به دیدۀ تر من گریه می کند آتش ز سوز حنجر من گریه می کند از حلقه های سلسله خون می چکد چو اشک زنجیر هم به پیکر من گریه می کند ریزد سرشک دیدۀ اکبر به نوک نی اینجا به من برادر من گریه می کند وقتی زدند خنده به اشکم ن شام دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند رأس حسین بر همه سر می زند ولی چون می رسد برابر من گریه می کند ای اهل شام پای نکوبید بر زمین کاینجا ستاده مادر من گریه می کند تا روز هر که به گُل می کند نگاه بر لاله های پ ر من گریه می کند زنهای شام هلهله و خنده می کنند جایی که جدّ اطهر من گریه می کند(سازگار) حسین ...جان صلی الله علیک یا اباعبدالله