پیدا

آب باریکه در مداحی

درخواست حذف اطلاعات

آب باریکه در مداحی:
تاکنون شاید درباره ی برخی مشاغل، شنیده باشید که بدلیل کم درآمد بودن، می گویند:" آب باریکه" است و برای گذران زندگی نباید قطع شود، ولی باید در کنار آن، کارهای دیگر را نیز در نظر داشت؛ مداح موفق، ی است که در کنار کارها و مشاغل، نه از باب در آمد، بلکه از جهت پیشرفت، به مداحی به عنوان آب باریکه نگاه کند؛ یعنی بطور دائم، حتی اگر کم، ولی به آن بپردازد و گاه گاهی نباشد، طوریکه هیچوقت قطع نشود؛ وگرنه بوی ماندگیِ کم کاری و قلیل بودن آن، شما را آزار می دهد و همیشه در فکر روان ساختن آن می باشید تا آبی تازه و گوارا و کُر شود.
@amoozeshmaddahi